ارتباط با ما
ایمیل: dolat.tv@gmail.com
                 dolat.tv@iripo.ir
شماره پیامکی: 00981018101
شماره موبایل: 0098
درباره ما
هدف از راه اندازی این رسانه اطلاع رسانی دقیق، و برقراری تعامل مناسب دوسویه بین دولت و مردم می باشد.
این مجموعه با استفاده از کمترین محدودیت ها به تولید و پخش خبر، مطلب و برنامه در قالب 21 روش ارتباطی در ساخت رسانه نوین خواهد پرداخت.