جبهه دوم کرونا است، ما در شرایطی با این جبهه مواجه شدیم که در جنگ اقتصادی بودیم/ ما می توانستیم واکسن را زودتر وارد کنیم و واکسیناسیون را گسترده انجام دهیم اما نمی خواستیم واکسن غیر قابل اعتماد را وارد و روی مردم آزمایش کنیم

صندوق توسعه ملی چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:17
0 بازدید
پربازدیدها