ما جزو اولین خریداران واکسن از کوواکس بودیم اما بخاطر تحریم نتوانستیم پول خرید را منتقل کنیم / واکسن در دنیا فراوان نیست و واکسن کافی به اندازه کافی در دنیا وجود ندارد/ به ملت عزیز قول می دهم تمام تلاش خود را بکار می گیریم تا اوایل مرداد ماه و پایان کار این دولت ، همه افراد پرخطر ( 13 ، 14 میلیون نفر) را واکسینه کنیم

صندوق توسعه ملی چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:20
0 بازدید
پربازدیدها