در بهداشت و درمان کار ایران در تاریخ قابل ذکر است/ بعد از کرونا در کشور ما فروشگاه ها غارت نشد و صف های طولانی برای گرفتن مواد بهداشتی و شستشو تشکیل نشد، مردم پشت در بیمارستانها نماندند و بیماران روی چمن حیاط بیمارستان ها نخوابیدند، این کاربزرگ دولت دوازدهم در شرایط تحریم بود.

صندوق توسعه ملی چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:22
0 بازدید
پربازدیدها