واقعیت ها را نمی بینند، سیاه نمایی می کنند ، فکر می کنند اگر چهره دولت را سیاه کردند چهره نظام سفید می شود، این کم عقلی را کجا ببریم/ واقعیت ها را به مردم بگوئیم، اینجا رسانه ها و دولت وظیفه سنگینی دارند و باید واقعیت ها را برای مردم بیان کنیم و توضیح دهیم

صندوق توسعه ملی چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:24
0 بازدید
پربازدیدها