لعنت خداوند بر مسببین این سختی ها که رژیم صهیونیستی و تندروهای آمریکا و در راس آنها ترامپ بود، آدرس غلط به مردم ندهید که خدا از شما نخواهد گذشت/ افتتاح های پنج شنبه ها نشان داد که مردم ایران ایستادگی و مقاومت کردند و با یک جهاد بزرگ نظام و اقتصاد خود را حفظ کردند

سازمان برنامه و بودجه پنج‌شنبه 23 ارديبهشت 1400 - 17:50
0 بازدید
پربازدیدها