یکی از مسائل بسیار مهم که تکلیف بر گردن همه ما است ، مسئله سلامت اجتماعی و حفظ جان خودمان و تک تک افراد جامعه است/ همه ما مسئله اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی را به عنوان یک وظیفه دینی، ملی و انسانی باید مورد مراعات قرار دهیم

صندوق توسعه ملی شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 19:28
0 بازدید
پربازدیدها