مبارزه با کرونا همیشه دو بال داشته است، "بال ملت" و "بال دولت"، بال ملت رعایت پروتکل ها و بال دولت تامین تجهیزات و نیازمندی ها و نظارت ها است/ همه پیش بینی ها به ما می گوید تا آخر امسال همچنان باید اصول بهداشتی را به طور کامل مراعات کنیم

صندوق توسعه ملی شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 19:30
0 بازدید
پربازدیدها