امیدوار کننده در برابر این ویروس این است که واکسن کوتاه تر از زمانی که فکر میشد، وارد بازار شد/ ویروس کرونا هم برغم چموشی، در برابر واکسن تسلیم شده است/ دنیا همچنان در پی تحرک شدید در زمینه واکسن است و همه در حال تلاش هستند اما امروز تولید واکسن با نیاز آن همخوانی ندارد

صندوق توسعه ملی شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 19:32
0 بازدید
پربازدیدها