چون شرایط ما در کشور به گونه ای نیست که واکسن برای همه در اختیار باشد و واکسن ما محدود است، واکسیناسیون براساس سند ملی تدوین شده در ستاد ملی با اولویت گروه های پرخطر جامعه انجام می شود

صندوق توسعه ملی شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 19:34
0 بازدید
پربازدیدها