وزارت نفت از آغاز دولت یازدهم یکی از پیشتازان در توسعه کشور بوده است و از همه بخش های وزارت نفت به خاطر خودکفایی کشور در بنزین و گاز، گازوئیل تشکر می کنم/ اگر پتروشیمی نبود شاید در این دوران جنگ اقتصادی خیلی به زحمت می افتادیم/ در جنگ اقتصادی صادرات غیر نفتی جای درآمد نفت را گرفتند/ در 8 سال این دولت صادرات غیر نفتی کشور 130 میلیارد دلار افزایش یافته است

سازمان برنامه و بودجه پنج‌شنبه 30 ارديبهشت 1400 - 15:09
0 بازدید
پربازدیدها