امروز به نقطه ای رسیده ایم که هر پنج شنبه در تحریم و کرونا افتتاح های عظیم و بزرگ انجام می دهیم، در یک روز 29 هزار میلیارد تومان افتتاح داریم / تحریم شکست خورده و مسائل اصلی تمام شده و گام اصلی برداشته شده است/ در همین دولت حتما کمر تحریم و کمر کرونا را خواهیم شکست/ هرچه ما داریم از هدایت رهبر معظم انقلاب و از مردم داریم

سازمان برنامه و بودجه پنج‌شنبه 30 ارديبهشت 1400 - 15:11
0 بازدید
پربازدیدها