به تدریج درحال عبور از موج چهارم هستیم و در همه استانها از پیک بیماری عبور کرده ایم، کشور امروز در شرایط زرد و نارنجی قرار دارد/ باید مراقبت کنیم با ایجاد اطمینان کاذب وارد موج و پیک جدید بیماری نشویم/ همه بخش های نظارتی تلاش کنند پروتکل های بهداشتی به صورت دقیق مراعات و با متخلفان برخورد قاطع و جدی صورت گیرد

صندوق توسعه ملی شنبه 1 خرداد 1400 - 17:01
0 بازدید
پربازدیدها