در ماه خرداد مسئولیت بسیار سنگین برگزاری انتخابات را داریم و باید کاری کنیم که در ایام انتخابات سلامت مردم تضمین شود و از لحاظ کرونا شرایط آرامی در کشور داشته باشیم/ درصورت مواجه شدن با پیک جدید بیماری بخاطر رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی نمی توانیم انتخابات با مشارکت بالا داشته باشیم / حفظ جان مردم وظیفه اول و مشارکت بالا در انتخابات مسئولیت دوم ما است

صندوق توسعه ملی شنبه 1 خرداد 1400 - 17:02
0 بازدید
پربازدیدها