تبلیغات انتخاباتی مشکل ترین دوران است در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی/ امروز تصمیمات مهمی درمورد انتخابات از جمله افزایش تعداد شعب اخذ رای و ساعت برگزاری انتخابات و همچنین امکان استفاده از اپلیکیشن شعبه یاب برای یافتن شعب نزدیک و خلوت اتخاذ شد/ اجتماعات انتخاباتی در فضای سربسته ممنوع است

صندوق توسعه ملی شنبه 1 خرداد 1400 - 17:03
0 بازدید
پربازدیدها